Ny Café-föreståndare!

Föreningen Arena Bjuröklubb hälsar Sara Wikström välkommen som Café-föreståndare. Sara börjar hos oss den 2 maj och kommer att arbeta med utveckling av Bjuröklubb som besöksmål. Det innebär att våra möjligheter att ta emot grupper, genomföra konferenser och festmåltider ökar. Bokningar och förfrågningar sker genom de kontaktvägar som anges på hemsidan.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn