Hamnmagasinets framtid

Vid Arena Bjuröklubbs årsmöte deltog en representant från Skellefteå kommun, fritidskontoret, och informerade om undersökningen som gjorts av kajen vid hamnmagasinet. Kommunens inställning efter undersökningen är att ta bort kajen och lägga ut flytbryggor, men inga beslut är fattade. Kaj och hamnmagasinområde ägs av Skellefteå kommun. Arena Bjuröklubb har i flera år både sagt sig villig att, under förutsättning att området är i sådant skick att det är säkert och underhållet, vara en part som utvecklar området. Föreningen ser att om kaj tas bort förändras området tyvärr kraftigt och tappar betydande del av sin karaktär som äldre hamn med magasin.

WSP har på uppdrag av kommunen gjort en besiktning av hamnen som går att läsa om här.

Kommentarer inaktiverade.