Arena Bjuröklubb genomför Leaderprojekt

Jordbruksverket och Skellefteå Älvdal har beviljat föreningen Arena Bjuröklubb projektstöd för ”Arena Bjuröklubbs utvecklingsprojekt 2020”. Projektet ska pågå till december 2021. Förutom ovan nämnda finansiärer kommer delar av stödet från Europeiska jordbruksfonden.

Projektet har som mål att utveckla samarbetet med lokala mathantverkare inom Västerbotten, fastställa ett matkoncept som anknyter till området, starta fler aktiviteter före och efter Caféets öppetsäsong samt utveckla ett introduktionsprogram för ungdomar som arbetar i verksamheten.

Projektet genomförs i huvudsak genom köpt tjänst av en extern projektledare. Ideellt arbete från föreningen ingår.

Kommentarer inaktiverade.