Allmänt Bjuröklubb

Bjuröklubb är ett naturreservat vilket betyder att du som besökare också har ett ansvar. Det är tillåtet att tälta och ställa upp husvagnen vid badplatsen, på alla andra platser är det förbjudet att campa. För att kunna bevara den unika platsen behöver vi hjälpas åt med att vidmakthålla kunskapen kring vad det innebär att vistas på ett naturreservat som Bjuröklubb:

  • Lämna all vegetation och alla döda träd och buskar orörda. Det är t ex inte lämpligt att färdas med terrängfordon över klapperstensfälten och stränder eller att spela paintball i dessa områden! Det skadar känsliga lavar och andra växter.
  • Respektera djurlivet, gå exempelvis inte nära fågelbon.
  • Håll hunden kopplad.
  • Undvik att i onödan röra dig på klapperstensfälten, det är en mycket känslig naturtyp. OBS: Absolut förbjudet att flytta omkring eller ”bygga” med stenar på klapperstensfälten, den känsliga laven skadas!
  • Håll naturen ren, lämna inget skräp efter Dig.
  • Var rädd om alla fornlämningar, de kan lätt raseras.
Bjuröklubbs naturreservat

Bjuröklubbs naturreservat