Bjuröklubbs Fyr

Historik

Bjuröklubbs fyr är en av 25 Svenska nationalarvsfyrar p g a sin beskaffenhet, geografiska läge och historiska betydelse.

När fyren byggdes 1859 ersatte den en gammal båk som fanns på samma plats. Under lång tid drevs den med fotogen men efter flera om- och tillbyggnader fick fyren elektrisk drift och är idag helt automatiserad. Den har kompletterats med radiofyr – kustradion har en station i området. I fyrmästarbostaden bodde den meteorolog som försåg SMHI med väderuppgifter innan den blev automatiserad.

1888 ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med fyra vekar.
1910 fick fyren luxljus.
1921 installerades en intermittensapparat med urverk och lod, allt flyttades från Östergarn.
1949 elektrifierades fyren och urverket bortmonterades.

Fyrtornet är sammanbyggt med maskinhus och det f.d. lotsuppassningshuset. Lotsuppassningshuset renoverades 2006-2007 och går att hyra för övernattningar via föreningen Arena Bjuröklubb.

Fyrmästarbostaden som är belägen i en svacka söder om fyren byggdes även den 1859. I Fyrmästarbostaden driver föreningen Arena Bjuröklubb ”Café Fyren” sedan 2001.

2003 byggdes den 255 meter långa träramp som leder från fyrmästarbostaden till fyren. En avslutande utsiktsramp byggdes 2006 till bergets norra sida.
2007 nedmonterades den radarantenn som suttit på lotsuppassningshusets tak, samt annan ej nyttjad utrustning.

Lotsstation fanns på Bjuröklubb 1821 – 1967.
Hela udden runt Bjuröklubbs fyr är naturreservat.

Tekniska data för Bjuröklubbs fyr»

Källa: Svenska Fyrsällskapets Fyrbesökshandbok (utgiven år 2000) samt kompletterande information.

Läs mer om Bjuröklubbs fyr