Bjuröklubbs Kapell

Bjuröklubbs fiskekapell var en viktig samlingspunkt under fiskets storhetstid.

I mitten av 1800-talet utgick drygt 50 båtlag från Bjuröklubb. Den ursprungliga hamnen ”Sundet” som på sin tid omgärdades av stugor har av landhöjningen förvandlats till en tjärn. Några av fiskelägets stugor finns fortfarande kvar.

Det första kapellet på denna plats uppfördes år 1658 och stod fram till 1861. Nuvarande kapell som rymmer närmare 200 personer byggdes 1864 av fyr- och lotspersonal, fiskare och andra boende i området. Mycket tyder på att ett kapell fanns vid Jungfruhamnsgraven redan under medeltiden. På 1800-talet hade Bjuröklubb ett stort fiskeläge med upp till 64 båtlag med 200 – 300 personer boende sommartid. Kapellet utgjorde en viktig samlingsplats för gudstjänst, bön och där dryftades även gemensamma angelägenheter. Det var sed att fiskarna samlades i kapellet till en kort andakt innan de gav sig ut på havet. Vissa helger besöktes kapellet av en präst.

Bjuröklubbs kapellförening vårdar kapellet och håller öppet för bokade bröllop, dop och under sommarmånaderna hålls i regel gudstjänst varje helg med början på Midsommardagen. Besökarantalet är många söndagar fler än vad kapellet rymmer och man har därför anskaffat högtalaranläggning för avlyssning ute i det fria. Varje år avslutas firandet av ”Lövångersnatta” traditionellt i Bjuröklubbs kapell.                                      2012 firades 50-årsjubiléum.

Kapellet firade 150-årsjubiléum på Midsommardagen 2014 och hela sommaren kallades jubiléumssommar då det satsades lite extra på programmet.

Ankaret som står vid kapellet hittades 1984 av Dykarklubben Simpan i Gärdesviken och bärgades med bistånd av Skellefteå kommun. Man skänkte ankaret till Bjuröklubbs kapellförening sedan det blästrats och behandlats med hjälp av frivilliga insatser. Ankarets ålder och vilken båt det tillhört är okänt.

Läs mer om Bjuröklubbs kapell

Bjuröklubbs Kapell på Svenska Kyrkans hemsida