Tack för den här gången!

Den här helgen satte punkt för den 18:e Café-säsongen och därmed vill Arena Bjuröklubb tacka personal, medlemmar och sist men inte minst alla Café-besökare ⭐️

Missa inte att det går att övernatta i lotsutkiken t.o.m. helgen 2-3 november. Varför inte omfamna hösten i vackra Bjuröklubb?

Tack och välkomna åter till Café Fyren nästa vår 🌱

Vi vill även flagga för kommande medlemsdag den 28 september. Mer information kommer senare.

Byavandring m.m!

Godkväll! Den 10/6 kl. 18.00 anordnar Lövångers Hembygdsförening en byavandring i Bjuröklubb med Noak Larsson. Samling vid kapellet.

Kom även ihåg att Café Fyren har öppet i helgen kl. 12-16. Hyfsad väderleksprognos: https://www.vackertvader.se/bjuröklubb/två-dygn/smhi

Välkomna! ☀️🍪☕️

Sommarens vägarbeten, väg 764 till Bjuröklubb

Under sommaren 2019 kommer Trafikverket i samarbete med NCC att genomföra flera förbättringsåtgärder på väg 764 till Bjuröklubb. De kan innebära tillfälligt försämrad framkomlighet, men vägen kommer att vara öppen för trafik.

Först kommer vägen att stenplockas och avvattnas. Med avvattning menas dikesrensning som kommer att ske längs ungefär hälften av sträckan, där behov finns. Sedan kommer hela sträckan att asfalteras.

Då flera av arbetena är rörliga kan markeringar och skyltar flyttas från dag till dag. Var därför extra vaksam när du kör på sträckan. Tack för att du visar hänsyn och gör vår arbetsplats säker!

//Trafikverket

Hamnmagasinets framtid

Vid Arena Bjuröklubbs årsmöte deltog en representant från Skellefteå kommun, fritidskontoret, och informerade om undersökningen som gjorts av kajen vid hamnmagasinet. Kommunens inställning efter undersökningen är att ta bort kajen och lägga ut flytbryggor, men inga beslut är fattade. Kaj och hamnmagasinområde ägs av Skellefteå kommun. Arena Bjuröklubb har i flera år både sagt sig villig att, under förutsättning att området är i sådant skick att det är säkert och underhållet, vara en part som utvecklar området. Föreningen ser att om kaj tas bort förändras området tyvärr kraftigt och tappar betydande del av sin karaktär som äldre hamn med magasin.

WSP har på uppdrag av kommunen gjort en besiktning av hamnen som går att läsa om här.

TACK!

Arena Bjuröklubbs styrelse vill tacka alla som deltog på årsmötet och städdagen ❤️. Nu fortsätter vi att njuta av våren och drömma om sommaren! På återseende!

Sommarens arrangemang!

Glad lördagsmorgon ☀️! Nu finns sommarens arrangemang att beskåda här.

Tyvärr blir det inga aktiviteter i hamnmagasinet denna sommar med anledning av välbehövliga renoveringsarbeten från Skellefteå kommuns sida.