Information från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län förvaltar Bjuröklubbs naturreservat. Även fastighetsförvaltningen ingår på uppdrag av Naturvårdsverket. Min modell för förvaltarskapet är att genomföra åtgärder i skötselplanen för reservatet och att det varje år skall märkas någon åtgärd för besökaren. Viktigt också att sträva mot visionen och målen i programmet KulNaTur i samverkan inom SEVÄRTs lokala råd för Bjuröklubb. Sommaren 2016 planerar vi att:

-Naturvårdsbränna den öppna gräsmarken vid och ovan gästhamnen,
-Måla om delar av fyrmästarbostaden,
-Lägga spänger mellan Grundskatan och Sillhällorna,
-Restaurera jungfrun på Sillhällorna (facelift),
-Genomföra en gästhamnsutredning,
-Naturvårdsskötsel i Väster Gärdvikens gråalsnår (döda granar för hackspettar),
-Miniramp till dass på Storsand,
-Trycka nya reservatsfoldrar,
-Guidning 13 augusti,
-Återföra restaurerad väderstation till fyrplatsen.

Förutom detta sköts och förvaltas fyrplatsens hus, bastu och gästhamn kontinuerligt av länsstyrelsens personal. Staffan Markström utför dessa uppdrag samt genomför el- och energitillsyn.

Välkomna till Bjuröklubbs naturreservat!

Tomas Staafjord/reservatsförvaltare
Länsstyrelsen Västerbotten

Reservatsförvaltning Naturvård
010-225 44 55
tomas.staafjord@lansstyrelsen.se

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Välkomna till Café Fyrens säsongspremiär i helgen!

Vid medlemsdagen hjälptes ett 15-tal medlemmar åt och ställde ordning rabatter, trädgårdsmöbler och reste tält inför att café öppnar för försäsong på lördag. Under några timmars arbete hann mycket ställas i ordning och därefter fick vi smaka på förslag till ny rätt i säsongens meny. Årets informationsfolder delades ut och aktuella frågor informerades omkring. Ett stort tack för gott arbete i trevlig sällskap under medlemsdagen och välkomna till alla att ta årets första fika på Café Fyren lördag och söndag mellan kl 12 – 16!

bänktorkning maj 2016

ställa i ordning BJK 1

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn