Sillhällorna

Sillhällorna

Söder om fiskeläget och kapellet breder Västerbottens största hällmarksområde ut sej längs stranden. Här ser man tydligt inlands-isens framfart. Utanför Sillhällorna finns ett antal grund som i dag tack vare landhöjningen är delvis synliga ovanför vattenytan.

SjöjungfrunEn vandringsled från radiotornen vid avfarten till Jungrugraven (även kallad Jungfruhamns-graven) tar dej till de vackra Sillhällorna.

Där vandringsleden kröker in mot skogbrynet mot Jungfrugraven vakar en sjöjungfru över passerande sjöfarare. Det sägs att en jungfru som flutit iland efter ett skeppsbrott blev begravd vid Jungfruhamnsgraven.

Sjöjungfrun på bilden är attributmakarstuderande Sofia Viklunds examensarbete.

Läs mer om Sillhällorna