Utvecklings­projektet Arena Bjuröklubb 2021

Arena Bjuröklubb driver ett utvecklingsprojekt inom lokalt mathantverk i samarbete med Skellefteå Älvdal och EU. Projektets syfte är att lyfta lokala entrepenörer och mathantverkare som i samverkan med föreningen Arena Bjuröklubb ökar tillgängligheten och intresset kring lokala produkter och vårt kulturarv. Länsstyrelsen i Västerbotten och Skellefteå kommun har haft två projekt tidigare, 2010 och 2005 i syfte att utveckla området.

Share on facebook
Dela