Utforska Bjuröklubb

En pärla i Västerbotten

Bjuröklubbs historia sträcker sig ända till bronsåldern.

Bjuröklubbs fyr

Bjuröklubbs fyr är en av 25 Svenska nationalarvsfyrar p g a sin beskaffenhet, geografiska läge och historiska betydelse.

När fyren byggdes 1859 ersatte den en gammal båk som fanns på samma plats. Under lång tid drevs den med fotogen men efter flera om- och tillbyggnader fick fyren elektrisk drift och är idag helt automatiserad. Den har kompletterats med radiofyr – kustradion har en station i området. I fyrmästarbostaden bodde den meteorolog som försåg SMHI med väderuppgifter innan den blev automatiserad.

1888 ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med fyra vekar.

1910 fick fyren luxljus.


1921 installerades en intermittensapparat med urverk och lod, allt flyttades från Östergarn.
1949 elektrifierades fyren och urverket bortmonterades.

Fyrtornet är sammanbyggt med maskinhus och det f.d. lotsuppassningshuset. Lotsuppassningshuset renoverades 2006-2007 och går att hyra för övernattningar via föreningen Arena Bjuröklubb.

Fyrmästarbostaden som är belägen i en svacka söder om fyren byggdes även den 1859. I Fyrmästarbostaden driver föreningen Arena Bjuröklubb ”Café Fyren” sedan 2001.

2003 byggdes den 255 meter långa träramp som leder från fyrmästarbostaden till fyren. En avslutande utsiktsramp byggdes 2006 till bergets norra sida.
2007 nedmonterades den radarantenn som suttit på lotsuppassningshusets tak, samt annan ej nyttjad utrustning.

Lotsstation fanns på Bjuröklubb 1821 – 1967.

Hela udden runt Bjuröklubbs fyr är naturreservat.

Sillhällarna

Söder om fiskeläget och kapellet breder Västerbottens största hällmarksområde ut sej längs stranden. Här ser man tydligt inlands-isens framfart. Utanför Sillhällorna finns ett antal grund som i dag tack vare landhöjningen är delvis synliga ovanför vattenytan. En vandringsled från radiotornen vid avfarten till Jungrugraven (även kallad Jungfruhamns-graven) tar dej till de vackra Sillhällorna. Där vandringsleden kröker in mot skogbrynet mot Jungfrugraven vakar en sjöjungfru över passerande sjöfarare. Det sägs att en jungfru som flutit iland efter ett skeppsbrott blev begravd vid Jungfruhamnsgraven. Sjöjungfrun på bilden är attributmakarstuderande Sofia Viklunds examensarbete.

Jungfrugraven

Från radiomasterna (Skyltat ”Jungfrugraven” från vägen) finns kortare eller längre vandringsalternativ över det vackra vidsträckta hällområdet Sillhällarna, till mytomspunna Jungfrugraven eller så kan den som vill promenera lite längre följa den 8 km långa led söderut över Svarthällorna där säljägare ristat årtal och namn, till Grundskatan där bl a en tusenårig Björngrav har hittats.

Grundskatan

Fyrmästarbostaden

Bjuröklubbs kapell

Bjuröklubbs fiskekapell var en viktig samlingspunkt under fiskets storhetstid.

I mitten av 1800-talet utgick drygt 50 båtlag från Bjuröklubb. Den ursprungliga hamnen ”Sundet” som på sin tid omgärdades av stugor har av landhöjningen förvandlats till en tjärn. Några av fiskelägets stugor finns fortfarande kvar.

Det första kapellet på denna plats uppfördes år 1658 och stod fram till 1861. Nuvarande kapell som rymmer närmare 200 personer byggdes 1864 av fyr- och lotspersonal, fiskare och andra boende i området. Mycket tyder på att ett kapell fanns vid Jungfruhamnsgraven redan under medeltiden. På 1800-talet hade Bjuröklubb ett stort fiskeläge med upp till 64 båtlag med 200 – 300 personer boende sommartid. Kapellet utgjorde en viktig samlingsplats för gudstjänst, bön och där dryftades även gemensamma angelägenheter. Det var sed att fiskarna samlades i kapellet till en kort andakt innan de gav sig ut på havet. Vissa helger besöktes kapellet av en präst.

Bjuröklubbs kapellförening vårdar kapellet och håller öppet för bokade bröllop, dop och under sommarmånaderna hålls i regel gudstjänst varje helg med början på Midsommardagen. Besökarantalet är många söndagar fler än vad kapellet rymmer och man har därför anskaffat högtalaranläggning för avlyssning ute i det fria. Varje år avslutas firandet av ”Lövångersnatta” traditionellt i Bjuröklubbs kapell. 2012 firades 50-årsjubiléum.

Kapellet firade 150-årsjubiléum på Midsommardagen 2014 och hela sommaren kallades jubiléumssommar då det satsades lite extra på programmet.

Ankaret som står vid kapellet hittades 1984 av Dykarklubben Simpan i Gärdesviken och bärgades med bistånd av Skellefteå kommun. Man skänkte ankaret till Bjuröklubbs kapellförening sedan det blästrats och behandlats med hjälp av frivilliga insatser. Ankarets ålder och vilken båt det tillhört är okänt.

Upptäck närområdet

Förhållningsregler i naturreservatet

Bjuröklubb är ett naturreservat vilket betyder att du som besökare också har ett ansvar. Det är tillåtet att tälta och ställa upp husvagnen vid badplatsen, på alla andra platser är det förbjudet att campa. För att kunna bevara den unika platsen behöver vi hjälpas åt med att vidmakthålla kunskapen kring vad det innebär att vistas på ett naturreservat som Bjuröklubb:

  • Lämna all vegetation och alla döda träd och buskar orörda. Det är t ex inte lämpligt att färdas med terrängfordon över klapperstensfälten och stränder eller att spela paintball i dessa områden! Det skadar känsliga lavar och andra växter.
  • Respektera djurlivet, gå exempelvis inte nära fågelbon.
  • Håll hunden kopplad.
  • Undvik att i onödan röra dig på klapperstensfälten, det är en mycket känslig naturtyp. OBS: Absolut förbjudet att flytta omkring eller ”bygga” med stenar på klapperstensfälten, den känsliga laven skadas!
  • Håll naturen ren, lämna inget skräp efter Dig.
  • Var rädd om alla fornlämningar, de kan lätt raseras.
sv_SESwedish