Matverket är tillbaka

Fjolårets succé-saluhall Matverket är tillbaka för en andra säsong på Bjuröklubb. Matverket Bjuröklubb har öppet varje dag kl. 12-18 from lördag den 18 juni. De

Läs mer »

Infopoint

Arena Bjuröklubb är även sommaren 2022 Info-Point om besöksmål i Skellefteåbygden där du kan få tips att besöka. Andra platser som är Info-points är Skellefteå

Läs mer »

Debattartikel av Filip Larsson

Rivningsplanerna fortsätter att engagera. Den här gången är det Filip Larsson som bidragit med en välskriven artikel i Norran. Artikeln går att ladda ned här.

Läs mer »

Nyhet i positiv riktning

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott skickar frågan om upprustning av kajen på återremiss. Läs artikeln på Norran, eller ladda ner den här.

Läs mer »

Bjuröklubbs hamn riskerar att rivas

Västerbottens Kuriren har skrivit om att Bjuröklubbs hamnmagasin och hamn riskerar att rivas trots protester från Arena Bjuröklubb med flera. Läs artikeln här, eller ladda

Läs mer »