Medlemsdag och Årsmöte!

Välkomna till medlemsdag torsdag 10 maj kl 10, där vi hjälps åt att ställa i ordning inför årets säsong. Vi äter mat tillsammans och har årsstämma för Arena Bjuröklubb kl 13 i fyrvaktmästarbostaden.
Alla hälsas varmt välkomna!
Styrelsen för Arena Bjuröklubb

Dagordning

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Övernattning i lotsutkiken uppskjuten!

Tyvärr måste vi meddela att lotsutkiken inte kan nyttjas för övernattning förrän 16 maj.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn