Sommarens vägarbeten, väg 764 till Bjuröklubb

Under sommaren 2019 kommer Trafikverket i samarbete med NCC att genomföra flera förbättringsåtgärder på väg 764 till Bjuröklubb. De kan innebära tillfälligt försämrad framkomlighet, men vägen kommer att vara öppen för trafik.

Först kommer vägen att stenplockas och avvattnas. Med avvattning menas dikesrensning som kommer att ske längs ungefär hälften av sträckan, där behov finns. Sedan kommer hela sträckan att asfalteras.

Då flera av arbetena är rörliga kan markeringar och skyltar flyttas från dag till dag. Var därför extra vaksam när du kör på sträckan. Tack för att du visar hänsyn och gör vår arbetsplats säker!

//Trafikverket

Hamnmagasinets framtid

Vid Arena Bjuröklubbs årsmöte deltog en representant från Skellefteå kommun, fritidskontoret, och informerade om undersökningen som gjorts av kajen vid hamnmagasinet. Kommunens inställning efter undersökningen är att ta bort kajen och lägga ut flytbryggor, men inga beslut är fattade. Kaj och hamnmagasinområde ägs av Skellefteå kommun. Arena Bjuröklubb har i flera år både sagt sig villig att, under förutsättning att området är i sådant skick att det är säkert och underhållet, vara en part som utvecklar området. Föreningen ser att om kaj tas bort förändras området tyvärr kraftigt och tappar betydande del av sin karaktär som äldre hamn med magasin.

WSP har på uppdrag av kommunen gjort en besiktning av hamnen som går att läsa om här.

TACK!

Arena Bjuröklubbs styrelse vill tacka alla som deltog på årsmötet och städdagen ❤️. Nu fortsätter vi att njuta av våren och drömma om sommaren! På återseende!

Sommarens arrangemang!

Glad lördagsmorgon ☀️! Nu finns sommarens arrangemang att beskåda här.

Tyvärr blir det inga aktiviteter i hamnmagasinet denna sommar med anledning av välbehövliga renoveringsarbeten från Skellefteå kommuns sida.

Övernattning och årsmöte!

Kom ihåg att fr.o.m. 30 april är lotsutkiken tillgänglig för övernattning. Utmärkt för den som vill möta våren i vackra Bjuröklubb. Bokning genomförs på hemsidans högersida. ?????

I övrigt vill vi påminna om års- och medlemsmötet som äger rum i Cafét den 11 maj kl. 13. Vi börjar med att städa inför sommaren för att sedan äta lunch och ha årsmöte. På årsmötet kommer representanter från kommunen att delta för att informera om kommunens planer för Bjuröklubb, i synnerhet kring hamnmagasinet och hamnen.

Välkomna!

God Jul och Gott Nytt År!

En riktigt God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och Bjuröklubbsvänner!

Tack för 2018 och nu får vi se fram mot 2019, då det blir 500 år sedan Olaus Magnus år 1519 skrev om sitt besök på Bjuröklubb!

Ett särskilt tack till Gunnar Nordlund som fångar Bjuröklubbsområdet och norrsken så fint på bild!

Styrelsen för Arena Bjuröklubb