Bjuröklubbs hamn riskerar att rivas

Västerbottens Kuriren har skrivit om att Bjuröklubbs hamnmagasin och hamn riskerar att rivas trots protester från Arena Bjuröklubb med flera. Läs artikeln här, eller ladda ned den här.

Bjuröklubbs hamnmagasin och hamn är oersättliga kännetecken på den industrikulturella utvecklingen vid Bjuröklubb. Området har nyttjats av människan under mycket lång tid allt från fiske och säljakt, som Olaus Magnus nedtecknade för 500 år sedan, fyrplats och lotsning som skapat säkrare transport av norrlands exportvaror och hamnverksamhet fram till slutet av 1900-talet. Lotsningen firade 200 år 2021 och sedan början av 1900-talet har sjörapporten rapporterat vädret dagligen. Nu är stora delar av Bjuröklubb ett mycket välbesökt naturreservat och många vill fira livets höjdpunkter i området och njuta av kulturella arrangemang. Arena Bjuröklubb har under många år arbetat för att hamnen säkras för framtida besökare och att hamnmagasinet renoveras som enkel samlingslokal, så människor kan fortsatt njuta av kulturella erbjudanden och egna höjdpunkter i livet i denna unika industrikulturella plats vid Bottenviken. Arena Bjuröklubb vill fortsätta att bevara, bruka och berika Bjuröklubb och renovering av hamn och magasin ger grund för fortsatt utveckling av Skellefteå kommuns södra kustområden till glädje och bruk av både natur och kulturresurser.

/ Solveig Larsson, ordförande Arena Bjuröklubb  

Share on facebook
Dela